Prace techniczne

W nocy z 9 na 10 czerwca mogą wysąpić krótkie około 15 minutowe przerwy w dostępie do sieci. Mamy nadzieję że nie będzie to dla Państwa utrudnieniem.