Prace techniczne

W dniu 13,14,15 września 2011 mogą nastąpić krótkie 5 - 10 minutowe przerwy w dostępie do sieci w godzinach 12-14. Prowadzone prace mają na celu poprawę stabilności zasilania awaryjnego. Dziękujemy za wyrozumiałość.