Prace techniczne

Od 28 września do 10 października w godzinach od 12 - 14 mogą nastąpić krótkotrwałe (5 - 10 minutowe) przerwy w dostępie do sieci. Jest to kolejny etap prac związanych z wyposażeniem punktów nadawczych w zasilacze awaryjne, co pozwoli zapewnić ciągłość w dostępie do naszej sieci.